Osazení na sklo - montáž

Rozměry

Pro sílu skla 8 -12 mm. Předvrtání otvorů ve skle pro osazení zámku ( vrtání musí být provedeno před kalením skla).

Montáž

Osazení skla